Maan pinnan muotoilu ja hulevedet, laajempi

Kun olet saanut suunniteltua valmiiksi tilanjaon ja sijoitettua kasviryhmät paikoilleen, on aika miettiä maanpinnan muotoilua.

Kasviryhmiin ja nurmikkoon voi imeyttää hulevesiä, kunhan niiden pinnan kallistus on oikein. Jos hulevettä tulee paljon kovalta pinnalta, usein joudutaan miettimään myös muita imeytysratkaisuja.